Verbeter uw bedrijfsfinancien

Wilt u uw bedrijfsfinancien verbeteren, zodat u over betere sturingsinformatie kunt beschikken? Na een verkennend gesprek of een financiële quickscan kan ik u concreet helpen op bijvoorbeeld de volgende punten: 

  • verbeteren van de administratie
  • versoepelen van het administratieproces en het reduceren van de kosten ervan
  • opzetten van een adequaat debiteuren- en crediteurenbeheer of het versterken ervan
  • opstellen van projectcalculaties en het verbeteren van projectrendementen
  • opzetten van een passend managementinformatiesysteem 
  • opstellen van een liquiditeitsbegroting
  • ondersteuning wegens uitval van een functionaris (interim-management)
  • inschakelen van de juiste specialisten
  • periodieke ondersteuning
  • interim management

Neem vrijblijvend contact met mij op om te bespreken wat ik voor u zou kunnen betekenen.


© 2012 - 2020 Sjoerd Hoekstra | Contact Realisatie door Afslag2