Turn around begeleiding

Turn around begeleiding

Wanneer het ernaar uitziet dat dat de verwachtingen niet zijn uitgekomen en dat de onderneming in haar voortbestaan wordt bedreigd terwijl het niet duidelijk is hoe men verder kan, is in sommige situaties een turn around van de bedrijfsvoering noodzakelijk. Wanneer voortgaan op dezelfde weg niet langer mogelijk is, zal de ondernemer ingrijpende wijzigingen door dienen te voeren ten aanzien van de wijze waarop hij onderneemt. Een herstructurering van de bedrijfsopzet is nodig. Bij de begeleiding van een dergelijke verandering volg ik de Turn around systematiek in een reeks van achtereenvolgend te nemen stappen: stabiliseren - analyseren - uitvoeren (maatregelen) - versterken.

De eerste stap richt zich op het bepalen en zo nodig verhogen van de cashflow, de tweede stap bestaat uit het analyseren van de oorzaken, het bepalen van de financiele positie en slagkracht en het genereren van maatregelen. Deze worden in de derde stap uitgevoerd. In een laatste stap wordt gezocht naar structurele manieren om de onderneming definitief in balans te houden.

Een succesvolle turn around vergt een stevig commitment van alle betrokkenen en resulteert in een substantiele vernieuwing. Daardoor heeft de onderneming weer goede toekomstperspectieven.

Wanneer een turn around ingezet wordt vanuit een situatie waarin het ondernemersinkomen al langere tijd onder druk heeft gestaan is in sommige gevallen financiele ondersteuning door de gemeente mogelijk.

© 2012 - 2020 Sjoerd Hoekstra | Contact Realisatie door Afslag2