Marketing

Marketingplan en - actie

Een prachtig gelegen centrum met vergaderzalen en B&B faciliteiten maakt te weinig omzet en heeft onvoldoende middelen om grootscheepse marketingacties te (laten) ondernemen. Eerdere pogingen bleven op planniveau steken. Mijn ondersteuning was er op gericht om in een relatief korte periode in tweewekelijkse sessies met de ondernemers te werken aan een actiegericht marketingplan. Het moest gaan om de acties zelf, niet om het plan. Na een aantal literatuursuggesties te hebben gedaan en een werkplan te hebben gemaakt, hebben we eerst ruim aandacht besteed aan de eigen onderscheidende kenmerken, de eigen identiteit, en hoe die zich verhoudt tot de concurrenten. Wat maakt dit centrum anders dan andere? Welke klanten horen daarbij? Dit leidde tot een helder beeld dat we in de weken daarna voortdurend verder hebben aangescherpt en dat uiteindelijk in iedere uiting van het centrum naar voren dient te komen. Vervolgens hebben we het klantenbestand minutieus doorgenomen en in segmenten onderverdeeld. Op basis daarvan hebben gezocht naar nieuwe (groepen) klanten. Tot slot hebben we voor al deze groepen haalbare en concrete (wie, wat, hoe & wanneer!) promotie-acties bedacht. De ondernemers hebben door dit traject gezien wat marketing kan zijn, aandacht gekregen voor het constante belang ervan en kunnen zich richten op de uitvoering van concrete doordachte ideeën om meer omzet te maken

© 2012 - 2020 Sjoerd Hoekstra | Contact Realisatie door Afslag2