Coaching en onderzoek (BBZ)

Lange allerlei lijnen probeert de overheid startende ondernemers met een goed plan of ondernemers die het moeilijk hebben te ondersteunen. Onder meer het BBZ (besluit bijzondere bijstand) voorziet in deze mogelijkheid. Deze steun is gerechtvaardigd omdat de maatschappelijke kosten van kortdurende steun vele malen lager liggen dan de kosten van een meer permanent beroep op inkomensvoorzieningen, mocht de onderneming het niet redden. Bovendien biedt het een hoopvol perspectief omdat er mogelijk goede ideeën benut kunnen worden. De steun is financieel, bestaat uit begeleiding van de (startende) ondernemer of beiden. Voor enkele gemeenten in het Noorden van het land ben ik betrokken bij de ondersteuning van ondernemers. Het gaat dan zowel om het doen van levensvatbaarheidsonderzoek als het begeleiden van ondernemers. Voor mij is de essentie –samen met de ondernemer- te onderzoeken wat de sterke kanten en wat de zwakke kanten zijn van de bedrijfsopzet om vervolgens gericht actie te ondernemen om de onderneming succesvol te maken.

© 2012 - 2020 Sjoerd Hoekstra | Contact Realisatie door Afslag2