Cases

 • In verband met de aangescherpte eisen in de WFT (Wet op het Financieel Toezicht) vroeg een bureau van financieel en fiscaal specialisten mij te overleggen wat ik voor hen zou kunnen betekenen als het gaat om vereenvoudigen, structureren en borgen van een deel van hun werk.
  Mijn ondersteuning is nu in de eerste plaats gericht op...

  Lees verder
 • Een bouwbedrijf heeft te maken met een lastige vordering. De klant weigert niet alleen te betalen, maar komt zelfs met een tegenclaim. Het gaat om behoorlijke bedragen. De ondernemer twijfelt. Moet hij tot incasso over gaan? Wat is het risico dat hij zijn verlies vergroot?

  Lees verder
 • Iets anders met cijfers: een jachtbouwer (race-zeilboten) wilde graag het beheer van de voorraad (klemmetjes, blokjes touwtjes, ...) efficienter laten verlopen. Zodat het afmonteren van de boten probleemloos zou kunnen verlopen. Ik heb een eenvoudig tooltje gemaakt. Daarin worden alle onderdelen opgesomd en per montagegroep, leverancier en interne inkoper gegroepeerd.

  Lees verder
 • Een prachtig gelegen centrum met vergaderzalen en B&B faciliteiten maakt te weinig omzet en heeft onvoldoende middelen om grootscheepse marketingacties te (laten) ondernemen. Eerdere pogingen bleven op planniveau steken. Mijn ondersteuning was er op gericht om in een relatief korte periode in tweewekelijkse sessies met de ondernemers te werken aan een actiegericht marketingplan. Het moest gaan om de acties zelf, niet om het plan.

  Lees verder
 • In tijden van voldoende vraag is een rijschoolhouder akkoord gegaan met franchisebepalingen die, nu de markt sterk is afgekalfd, een bedreiging vormen voor het voortbestaan van zijn onderneming. Hoe nu verder?

  Lees verder
 • Onderzoek naar de gang van zaken rond het faillissement van ondernemers aan wie BBZ-kapitaal is verstrekt. Het doel daarbij is tweeledig: hoe heeft het zover kunnen komen en hoe kunnen we dat in de toekomst beter doen? en Is de gemeente willens en wetens benadeeld en welke rechtsmiddelen staan open?

  Lees verder
 • Zeker, dit heeft niets met financiën te maken. Wel met het streven naar (zeer) hoge kwaliteit. Hoewel mijn eigen kernploegverleden voor de huidige generatie alweer tot het stenen tijdperk behoort, kreeg ik het verzoek om in twee sessie een aantal dagen een training te geven aan de NL zeilkernploeg op catamarans.

  Lees verder
 • Lange allerlei lijnen probeert de overheid startende ondernemers met een goed plan of ondernemers die het moeilijk hebben te ondersteunen. De steun is soms financieel, bestaat uit begeleiding van de (startende) ondernemer of beiden. Voor enkele gemeenten in het Noorden van het land ben ik betrokken bij de ondersteuning van ondernemers. Voor mij is de essentie –samen met de ondernemer- te onderzoeken wat de sterke kanten en wat de zwakke kanten zijn van de bedrijfsopzet om vervolgens gericht actie te ondernemen om de onderneming succesvol te maken.

  Lees verder
 • Alweer een jaar ben ik met enige regelmaat betrokken bij een bijzonder deel privéfinanciën: de hypotheek. Voor mensen die binnen hun hypotheek aan opbouw van vermogen (voor aflossing later) doen is dat niet vaak goed geregeld. Zo blijkt.

  Lees verder
 • Een ondernemersechtpaar (een journalist en een therapeut) met drie opgroeiende kinderen wil heel graag hun huis verbouwen. De kinderen worden groot en willen alledrie een eigen kamer, en zij kunnen beiden hun werkruimte thuis niet missen. Er zal aanbouw gemaakt moeten worden. Verder is er achterstallig onderhoud en moet de verwarmingsinstallatie vervangen worden.

  Een waslijst, kortom, aan - op zich - heel reële wensen. Maar die wel om financiering vragen.

  Lees verder
 • Een klant die weigert te betalen omdat hij ontevreden is, en dat pas aangeeft nadat alle werk is afgerond. Is deze vordering nog te innen?

  Lees verder
 • Opnieuw een hypotheek doorgenomen, omdat deze privéfinanciën op mijn pad kwamen. Uiteraard om de situatie in ogenschouw te nemen en te kijken of het zinvol is deze door te verwijzen naar een echte specialist.

  Lees verder
© 2012 - 2020 Sjoerd Hoekstra | Contact Realisatie door Afslag2